Usługi

 

Zapraszam do współpracy przy projektowaniu obiektów w każdej skali : wnętrz, małej architektury, budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, usługowych, użyteczności publicznej, handlowych, służby zdrowia, przemysłowych, gospodarczych, sportowych oraz założeń krajobrazowych obejmujących swoim zakresem:

-projekty studialne, analizy terenu, wizualizacje

-inwentaryzacje architektoniczne

-projekty koncepcyjne

-projekty wielobranżowe budowlane i wykonawcze

-nadzory autorskie

+