PSBA PRZEMYSŁAW SOKOŁOWSKI BIURO ARCHITEKTONICZNE

PSBA to autorska pracownia architektoniczna założona w 2016r. przez architekta Przemysława Sokołowskiego. Od 2018r. współpracujemy ściśle z pracownią INOONI Jakub Zygmunt czego wynikiem są przede wszystkim liczne projekty konkursowe. Kooperacja obu pracowni pozwala nam na podejmowanie coraz większych wyzwań projektowych oraz poszerzenie zasięgu działania. Zdobyte doświadczenie zawodowe pozwala nam na rzetelne podejście do każdego tematu, niezależnie od jego skali. Każda nawet najdrobniejsza inwestycja wymaga indywidualnego podejścia do tematu, przeanalizowania warunków lokalizacyjnych, prawnych, kompozycyjnych, wymagań i możliwości inwestora.  Na dobrą architekturę a w konsekwencji zadowolenie klienta składa się szereg czynników, często kluczowych już na etapie zakupu działki i planowania przyszłej inwestycji. Ważne jest aby współpraca z architektem zaczęła się możliwie jak najwcześniej.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

 

WAŻNĄ CZĘŚCIĄ NASZEJ DZIAŁALNOŚCI JEST UDZIAŁ W KONKURSACH ARCHITEKTONICZNYCH

NAGRODY

2019 – Konkurs na rewitalizację zdegradowanych terenów poprzemysłowych oraz ochronę i udostępnienie odsłonięcia geologicznego wraz z zagospodarowaniem terenu w Szydłowie – I nagroda – wspólnie z INOONI Jakub Zygmunt

2018 – Konkurs na rozbudowę Willi Narutowicza w Warszawie na potrzeby Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego – wyróżnienie

2017 – Konkurs na rozbudowę Domu Kultury we Włoszczowie o salę taneczną wraz z zagospodarowaniem terenu – I nagroda

2017 – Konkurs na opracowanie koncepcji modernizacji kina Górnik w Szydłowcu – II nagroda

2016 –  Konkurs na koncepcję programowo-przestrzenną Ośrodka Sportów Wodnych – Bazy Kajakarzy oraz zagospodarowanie błoni nad rzeką Nettą w Augustowie – I nagroda – wspólnie z Martyną Lenart-Zygmunt i Jakubem Zygmuntem

2016 – Konkurs na budynek sali świetlicy wiejskiej w Ciepielowie w Gminie Nowa Sól – II nagroda

2008 – Konkurs Koło na projekt łazienki w Tatrzańskim Parku Narodowym – wyróżnienie III stopnia – wspólnie z Magdą Ociepką i Jakubem Zygmuntem