PSBA PRZEMYSŁAW SOKOŁOWSKI BIURO ARCHITEKTONICZNE

Autorska pracownia projektowa jest kontynuacją mojej drogi zawodowej, rozpoczętej studiami na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej  oraz późniejszej współpracy z biurami projektowymi głównie na terenie Kielc. Zaowocowała ona kilkoma obiektami zrealizowanymi lub będącymi w trakcie realizacji, a także udziałem w licznych konkursach architektonicznych.  Zdobyte doświadczenie zawodowe pozwala mi na rzetelne podejście do każdego tematu, niezależnie od jego skali. Każda nawet najdrobniejsza inwestycja wymaga indywidualnego podejścia do tematu, przeanalizowania warunków lokalizacyjnych, prawnych, kompozycyjnych, wymagań i możliwości inwestora.  Na dobrą architekturę a w konsekwencji zadowolenie klienta składa się szereg czynników, często kluczowych już na etapie zakupu działki i planowania przyszłej inwestycji. Ważne jest aby współpraca z architektem zaczęła się możliwie jak najwcześniej.

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY.

arch. Przemysław Sokołowski