• SZYDŁÓW REWITALIZACJA
 • SZYDŁÓW REWITALIZACJA
 • SZYDŁÓW REWITALIZACJA
 • SZYDŁÓW REWITALIZACJA
 • SZYDŁÓW REWITALIZACJA
 • SZYDŁÓW REWITALIZACJA
 • SZYDŁÓW REWITALIZACJA
 • SZYDŁÓW REWITALIZACJA
 • SZYDŁÓW REWITALIZACJA
 • SZYDŁÓW REWITALIZACJA
 • SZYDŁÓW REWITALIZACJA
 • SZYDŁÓW REWITALIZACJA
 • SZYDŁÓW REWITALIZACJA
 • SZYDŁÓW REWITALIZACJA
 • SZYDŁÓW REWITALIZACJA
 • SZYDŁÓW REWITALIZACJA
 • SZYDŁÓW REWITALIZACJA

SZYDŁÓW REWITALIZACJA

2018

REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH W SZYDŁOWIE

projekt we współpracy z pracownią INOONI Jakub Zygmunt

I nagroda w konkursie organizowanym przez Urząd Miasta i Gminy Szydłów