• Starodomaszowska

Starodomaszowska

2014

BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY PRZY ULICY STARODOMASZOWSKIEJ W KIELCACH

projekt budowlany i wykonawczy wykonany w ramach pracy w Marcin Kamiński Bartosz Bojarowicz Architekci s.c., architekt prowadzący Marcin Kamiński