• Dom Sudecki
  • Dom Sudecki

Dom Sudecki

2010

PROJEKT KONKURSOWY DOMU SUDECKIEGO O CECHACH ARCHITEKTURY ZIEMI KŁODZKIEJ

projekt we współpracy z Martyną Lenart i Jakubem Zygmuntem